Dịch Vụ Diệt Côn Trùng

thông tin liên hệ
Mrs Cẩm Liên
Giám Đốc
0918 968 268 - 0904 781 727

Mr Du
TP Kỹ thuật - 0904 604 959

Chia sẻ lên:
THUỐC DIỆT MỐI LENFOS 50EC

THUỐC DIỆT MỐI LENFOS 50EC

Nơi sản xuất:
Việt Nam - Hợp Trí
Giá sản phẩm:
Liên hệ: 0904 781 727
Khả năng cung cấp:
3000 chai
Giấy chứng nhận:
Bộ y tế
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt/ CK

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối
THUỐC DIỆT MỐI LENFOS 50EC
THUỐC DIỆT MỐI LENFOS 50EC
THUỐC TRỪ MỐI MYTHIC 240SC
THUỐC TRỪ MỐI MYTHIC 240SC